Showing 1–12 of 13 results

 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  950.000 1.000.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -5%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  950.000 1.000.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -5%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  950.000 1.000.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -5%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  400.000 450.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -11%
 • Xem nhanh

  Đầm công sở cao cấp màu xanh

  950.000 1.000.000

  Miêu tả: Đầm sơ mi sọc , tay dài, có túi, kèm dây thắt lưng. Size: S/M. Màu sắc: Sọc ba màu vàng/ rêu/ đỏ. Đặc tính SP: Hiện đại, nữ tính. Chất liệu: Lụa sọc. Mix & Match: Không.
  -5%